Održivi razvoj

Pored obavljanja redovne djelatnosti uzgoja tune, Društvo kontinuirano nastoji osigurati održivi rast putem stalne brige o zaštiti okoliša, kao i zaštiti i omogućavanju obnove divljeg stoka tune, te tako potiče okolišno održivu, resursno učinkovitu, inovativnu, konkurentnu i na znanju utemeljenu akvakulturu.

Jedan od najznačajnijih poduhvata u tom smislu je projekt mogućnosti mrijesta tune u kaveznom uzgoju, gdje je Društvo pokrenulo i vodi projekt u vezi zatvaranja ''punog ciklusa'' reprodukcije tune u uvjetima uzgoja.

Kali tuna pomaže potrebe društvenih, sportskih i humanitarnih događanja na lokalnoj razini kroz pojedinačne donaciji, kako na Ugljanu tako i na susjednom Pašmanu.

SAZNAJTE VIŠE

U svojim proizvodnim procesima Kali tuna prati smjernice usvojenog i implementiranog HACCP sustava kontrole kvalitete.

SAZNAJTE VIŠE

Kali tuna d.o.o. dobitnik je brojnih priznanja i nagrada kao što je Superior Taste Award koju dodjeljuje International Taste Institute (ITI) sa sjedištem u Bruxellesu.

SAZNAJTE VIŠE

Proizvodi

Uzgoj tuna temelji se na ulovu divlje tune. Proizvodni ciklus zasnovan je na potpunoj kontroli proizvodnje zahvaljujući činjenici da uzgojni ciklus traje do 30 mjeseci od trenutka ulova mlađi. Pažljivo odabranom selektivno prehranom ribe, možemo kazati da je istaknut utjecaj na kvalitetu ribe pritom misleći na karakteristike boje i masnoće tkiva.

SAZNAJTE VIŠE