Podaci o tvrtki

 • Kali tuna d.o.o., za ulov, uzgoj i preradu ribe
 • Skraćeni naziv: Kali tuna d.o.o.
 • OIB: 92418838517
 • Adresa sjedišta: 23272 Kali, Put Vele Luke 70
 • Djelatnost: 03.21 Morska akvakultura (NKD 2007) 
 • Vlasništvo: AJD Tuna Ltd, Malta
 • Uprava: Carmel Azzopardi, član uprave
 • Upisano u upisnik Trgovačkog suda u Zadru, MBS 060004899
 • Temeljni kapital: 6.282.367,77 EUR uplaćen u cijelosti
 • IBAN: HR3024020061100508526
 • Telefon+385 23 28 28 00 
 • Telefax: +385 23 28 28 10
 • E-mail: kali-tuna@kali-tuna.hr

Proizvodi

Uzgoj tuna temelji se na ulovu divlje tune. Proizvodni ciklus zasnovan je na potpunoj kontroli proizvodnje zahvaljujući činjenici da uzgojni ciklus traje do 30 mjeseci od trenutka ulova mlađi. Pažljivo odabranom selektivno prehranom ribe, možemo kazati da je istaknut utjecaj na kvalitetu ribe pritom misleći na karakteristike boje i masnoće tkiva.

SAZNAJTE VIŠE